Mobiel full-service PR-bureau

Copyright


  • Op alle getoonde opnamen berust het copyright bij Lawendel
  • Verveelvuldiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lawendel is een misdrijf.
  • Bij publicatie is naamsvermelding verplicht (Jeannet Wendel / Lawendel)

______________________________________________________

Auteursrechten op foto's 


1.   Respecteer de auteursrechten op foto's:

2.   Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wil gebruiken.

3.   Vertrouw niet op de mededeling van anderen. 

4.   Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van de foto.

5.   Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

6.   Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

7.   Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. 

8.   Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

9.   Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.

10. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

11. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. 

12. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

13. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie